Veritas security

Mobiele surveillance 

Openingsronde

Voordat het bedrijfspand toegankelijk is voor uw personeel en de werkzaamheden aanvangen, zal eerst een externe en interne inspectie plaatsvinden genaamd openingsronde. Hierbij wordt het bedrijfspand geheel klaar gemaakt voor het personeel zodat zij ongestoord in een veilig omgeving kunnen werken.

Lees meer

Tijdens de ronde wordt de werkzaamheden uitgevoerd zoals: uitschakelen van het alarmsysteem en afgemeld bij de alarmcentrale, verlichtingen aanzetten, het opstarten van apparatuur/machines, alle vluchtwegen controleren op bereikbaarheid, het openen van de afgesloten ruimte’s, het verschaffen van toegang aan het personeel, indien gewenst overnemen van de receptiediensten tot het personeel begint met werken. Zo kunnen uw medewerkers op tijd beginnen met werken waardoor directe en indirecte schade wordt beperkt. In overleg met u kunnen wij onze werkzaamheden van de openingsronde verder vormgeven.

Brand en sluitronde

Veritas Security biedt onder andere ook een brand en sluitronde aan als dienst. Een brand en sluitronde houdt kort gezegd in dat er een interne controle plaatsvindt. Nadat het personeel het pand heeft verlaten, zal Veritas Security het bedrijfspand geheel controleren, afsluiten en het alarmsysteem inschakelen.

Lees meer

Bij controle en sluitronde ligt de nadruk onder andere op:

 • Openstaande ramen, deuren, hekwerken en poorten;
 • Verlichting die onnodig ingeschakeld staat;
 • Uitschakelen van de apparatuur dat onnodig aan staat;
 • Brandveiligheid, oftewel het controleren van de blusmateriaal etc.;
 • Vluchtwegen en de veiligheidsaanduidingen;
 • Voorkomen van andere calamiteiten
 • Of andere specifieke wensen van de klant.

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal eerst een gesprek plaatsvinden om het pand te bezichtigen en instructies van de werkzaamheden door te bespreken. Zodoende kunt u uw wensen aangeven bij Veritas Security en eventuele vragen aan ons stellen. Daarnaast zullen in overleg met u, de tijden van brand en sluitronde worden vastgesteld.

Na afloop zullen uiteraard alle geconstateerde onregelmatigheden worden gerapporteerd. Dit rapport zal door Veritas Security op de door uw gewenste manier aan u worden doorgegeven. Indien de onregelmatigheden van ernstige aard zijn, zullen wij per direct contact met u opnemen om u hiervan in kennis te stellen.

Controleronde

Alle interne of externe uitgevoerde controlerondes worden bijgehouden met een online systeem ‘Trnsprnt’. Het is een online portal, waarin onze klanten toegang hebben tot eigen account. Alle activiteiten onder andere bijzonderheden en ongewenste situaties worden via het systeem gerapporteerd aan onze klanten. Zo kunnen onze klanten op de hoogte blijven van de aanrijtijden en controles die zijn uitgevoerd door de medewerkers van Veritas Security.

Lees meer

Voor de interne controleronde wordt altijd een controleronde uitgevoerd aan de buitenzijde van de bedrijfspand. Tijdens de interne controleronde wordt van binnenuit gecontroleerd op niet juist afgesloten ramen en deuren van het gehele bedrijfspand, zoals productiehallen, kantoorruimten, magazijn en archiefruimten. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan brand en inbraak gevaarlijke situaties, verplicht gesloten ruimtes, de verlichting en de aanwezige apparatuur enz.

Een externe controleronde houdt onder andere in dat er van buitenaf inspectie plaats vindt aan de ramen, deuren en hekken van het bedrijfspand. Het bedrijfsterrein zal gecontroleerd worden op aanwezigheid van verdachte personen, voertuigen, vernielingen, brand(schade), controle op bedrijfsvoertuigen en andere onregelmatigheden. Uiteraard wordt daarbij ook gelet op de directe omgeving, zoals parkeerplaatsen enz.

 

Sluitbegeleiding

Veritas Security kunt u begeleiden bij het afsluiten van uw bedrijf, zodat de kans op een overval of andere calamiteiten bij het afsluiten wordt verkleind. Bij bepaalde winkels zoals kledingzaken en tankstations brengt het afsluiten veel risico’s met zich mee.

Lees meer

Door middel van sluitbegeleiding kunnen wij ervoor zorgen dat tijdens het afsluiten een beveiligingsmedewerker aanwezig is, waardoor uw medewerker(s) op een veilige manier uw bedrijf kunnen afsluiten.

Als het nodig blijkt te zijn, zal onze beveiligingsmedewerker passende acties ondernemen bij ongebruikelijke situaties. Hij zal het alarm laten afgaan en de veiligheid van uw medewerker(s) waarborgen.

Collectieve surveillance

Doordat industrieterreinen en/of bedrijventerreinen steeds meer doelwit worden van criminaliteit zijn zij genoodzaakt om extra maatregelen te treffen. Collectief beveiligde industrieterrein is een uitstekende maatregel hierbij.

Lees meer

Veel ondernemers hebben het nut van collectieve beveiliging op het industrieterrein ook ingezien. Preventief kan men overgaan tot het opzetten van een collectieve surveillance project. Veritas Security kan u bij het opstellen en uitvoeren van een dergelijk project bijstaan. Hierbij is een goede samenwerking tussen de bedrijven die op het industrieterrein zijn gevestigd en instanties zoals de gemeente, de politie en de brandweer zeer essentieel.

Ad-hoc beveiliging

Balie- en receptiediensten zijn met name belangrijk omdat het een grote rol speelt in het totale veiligheidsplan en dit de eerste indruk is van uw bedrijf. Bij het binnen stappen van uw kantoor is de aanwezige medewerker bij de receptie het visitekaartje van uw bedrijf. Daarnaast heeft deze persoon een belangrijke taak in het totale veiligheidsplan. De betreffende persoon kan een spil zijn in het totale preventie- en calamiteitenplan van uw onderneming.

Lees meer

Naast de reguliere werkzaamheden zoals bedienen van de telefooncentrale en het ontvangen en registreren van bezoekers kunnen daar ook enkele taken aan worden toegevoegd zoals:

 • visitatie
 • licht administratieve werkzaamheden
 • postverwerking
 • toezichthouder handhaving veiligheidsprocedures

Vanzelfsprekend kan de invulling van balie en receptiediensten zowel overdag als in de avond en nacht plaatsvinden. Hiernaast is het mogelijk om separate dagdelen gebruik te maken van onze diensten.

Interesse in een van deze diensten?

Veritas Security verzorgt beveiliging in de regio Twente. Daaronder vallen de volgende steden: Hengelo, Enschede, Borne, Haaksbergen, Oldenzaal, Delden, Losser, Almelo, Goor, Denekamp en Deurningen. We hebben dit gebied bewust klein gehouden zodat wij korte aanrijtijden kunnen garanderen aan onze mobiele surveillance klanten.

Offerte aanvragen?